X

AB RoHS Yönetmeliği (2011/65/EC)

Sivantos ürünleri AB RoHS Yönetmeliği’nin (2011/65/EU) uygulanabilir gerekliliklerine Elektrik ve Elektronik Ekipmanda Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması beyanı yayınlandığı tarihten itibaren uygundur.

AB REACH Tüzüğü (No. 1907/2006)

‘Madde’ olarak nitelendirilen (REACH Tüzüğü Madde 3(3)’de belirtildiği gibi) Sivantos ürünleri, normal ve makul bir şekilde öngörülebilen şartlar altında bünyesinde tehlikeli içerik bulundurmamaktadır.

Avrupa Kimyasalları Ajansı, dönem dönem bir “aday listesi” yayınlar (son güncelleme: 2020-06-25). Güncel aday listesinde bahsedilen maddeler ürünlerimizde %0.1’den bulunmaktadır, bu bilginin aktarımını hızlı bir şekilde yapacağız.

Bunun dışında beyanda bulunurken Sivantos, tedarikçileri tarafından sağlanan belgelere itimat eder.

Daha fazla bilgi için Ürünle İlgili Çevresel Koruma departmanımız ile iletişime geçin RoHSmatters@sivantos.com.