X
Achieve the highest hearing performance with the right acoustic coupling.
2018-02-13

Doğru akustik bağlaşımla en yüksek işitme performansını elde edin.

Akustik bağlaşım için kanıtlanmış OVP faydası

 

Bir işitme çözümü yapılandırılırken, işitme sağlığı uzmanları akustik bağlaşımı seçme esnasında görünüm, konfor, amplifikasyon ve ses kalitesi gibi birçok faktörü göz önünde bulundurmalıdır.  Çeşitli faktörler doğrudan birbirlerini etkilerler. Bu durum özellikle ses kalitesi ve sesin duyulabilirliği üzerindeki etkisi için geçerlidir. Özellikle, kendi ses kalitesini artırmak için yapılan değişiklikler genellikle duyulabilirliği ve dolayısıyla işitme performansını da düşürür.

Kendi sesini duyma konusundaki sorunlardan birisi oklüzyon etkisidir-  kulak kanalı kulağa tam oturan bir işitme cihazı ile engellendiğinde, kullanıcını kendi sesinin yüksekliğinde (düşük frekanslı enerji) bir artış meydana gelir.  Oklüzyon efektini yönetmek için, işitme uzmanları havalandırmayı açarlar. Bununla birlikte, açık uygulama sadece düşük frekanslı enerjiyi serbest bırakmakla kalmaz aynı zamanda çevresel seslere de izin verir. Bu gürültülü ortamlarda işitme performansını düşürür, çünkü harici sesler işitme cihazı yoluyla verilen işlenmiş sesi maskelemektedir.

İdeal  çözüm, kullanıcının doğal olmayan bir ses yaşama endişesi olmaksızın maksimum performans için bir akustik bağlantı seçme özgürlüğüne sahip olmasıdır. Yakın zamanda gerçekleştirilen bir çalışmada, OVP ™ tüm akustik bağlaşımlarda (kapalı, havalandırmalı ve açık uçlar için) kendi sesini duyma memnuniyetini artırdığı ispatlanmıştır.

OVP ™ ile Signia Nx, işitme sağlığı uzmanına, işitme cihazından gelen temizlenmiş sesi maskeleyen çevresel sese karşı etkili bir ekran görevi gören bir akustik bağlaşım seçme olanağı sunar. Tüm bu süreç sonucunda kendi sesini duyma dengesindeki memnuniyeti arttırır.

Bu çalışma hakkında daha fazla bilgi için, buraya tıklayın.

* 2017 “OVP Çalışması”, Kuzey Colorado Üniversitesi’nde, işitme cihazlarının ilk kez yerleştirilmesinden sonra kendi ses işlemesinin spontan kabul üzerindeki etkisini incelemek üzere yürütülmüştür. Diğer ayrıntılar: www.signia-pro.com/ovp-study.

* 2017 “OVP Study” conducted at University of Northern Colorado examining the effect of own voice processing on spontaneous acceptance after first fit of hearing aids. Further details: www.signia-pro.com/ovp-study.